Açıq şəbəkə ensiklopediyası Vikipedia MySQL-dan imtina edərək community versiyalı MariaDB istifadə edəcək. Bu imtinanın səbəbi Oracle-ın nəzarəti altında olan MySQL-in inkişafının hamını qane etməməsi məsələsini daha da açıq şəkildə özünü biruzə verir. Məlumdur ki, bu vaxta kimi Vikipedia MySQL 5.1 verilənlər bazasından istifadə edirdi. MariaDB verilənlər bazasına keçməyi 2 səbəblə izah edir. Birinci MariaDB texniki cəhətdən daha inkişaf edib, ikinci səbəb MariaDB-də ikiqat lisenziyalaşdırma pulsuz və kommersiya versiyalarında yoxdur.  Wikimedia Foundation şirkətinin proqramçı arxitektoru Aşer Feldman demişdir ki, bazaların əsas hissəsinin MariaDB bazasına miqrasiyası artıq həll olunub. Bundan əlavə o qeyd etmişdir ki, MariaDB 5.5.30 keçdikdən sonra bir çox sorğular  4-15% həcmində həll olunur. Oracle şirkəti MySQL verilənlər bazasını ən azı 2015-ci ilə kimi dəstəkləməlidir. Bu şərt Sun Microsystems şirkəti ilə olan müqavilədə də öz əksini tapır.  O ki, qaldı MariaDB dəstəkləyicisi Maykl Videnius – MySQL əsas yaradıcılarından biridir (1995-ci ildə). Videneus  MySQL verilınlər bazası Sun şirkətinin nəzarətinə keçəndən sonra MySQL-dən uzaqlaşdırılıb. Hal-hazırda Videneus  MariaDB proektini  MySQL 5.1 bazası əsasında formalaşdırır. MariaDB tam açıq tipli verilənlər bazası olmasına baxmayaraq, bu proektin texniki dəstəyi və kommersiya təchizatçıları vardır, məsələn SkySQL və ya Percona şirkətləri. İndi MariaDB  5.x verisyası səviyyəsindədir,  major-relizdə verilənlər bazası MariaDB 10.x adlanacaqdır. Bu ad dəyişmə əməliyyatı MySQL-in versiyasından fərqlənmə üçün ediləcəkdir. Xatırlatmaq istərdik ki, Slackware, Fedora, OpenSUSE  MySQL-dən imtina edərək, MariaDB verilənlər bazasına keçiblər.