İlk spam xəbər 3 may 1978-ci il tarixində 400 nəfərə göndərilib. DEC şirkəti istehsal etdiyi elektron texnikasını, mini kompüterlərini reklam etmək məqsədi ilə istifadəçilərə reklam mesajı yollamışdır. Elan Arpanet şəbəkəsi vasitəsilə istifadəçilərə çatdırılmışdır. SPAM sözününü mənası  (SPiced hAM) -“istiotlu vetçina” (qaxac edilmiş donuz əti) kimi izah edilir. SPAM sözünün yaranma tarixi 1937-ci  ilə təsadüf edir. SPAM –Hornel Foods şirkətinin məhsulu olan donuz konservlərinin adıdır. Spam –1920-30-cu illәrdә çox mәşhur olan әt konservlәrinin adıdır. Spam ingiliscә SPices hAM – “istiotlu vetçina” (qaxac edilmiş donuz əti) kimi izah edilir. Kütləvi reklam kampaniyaları və məhsulun ucuzluğu onu qısa zamanda bütün Amerikada istehlak edilən məhsula çevirmişdir. 80-ci illərdə Usenet konfranslarında çoxlu sayda reklam məzmunlu elektron ismarıclar yayılmağa başladıqda, onları 40-cı illərin kütləvi konserv reklamları ilə müqayisə edirdilər. Beləliklə “spam” sözü yeni məna qazanmış oldu.

Bu termin Hormel şirkәti tәrәfindәn icad edilmiş və ticarәt markası kimi qeydiyyatdan keçirilmişdi, 1930-cu illәrdә şirkәtdә nәhәng miqdarda satılmayan köhnә әt yığılıb qalmışdı. 1937-ci ildә şirkәt yığılıb qalmış әtin satışı üzrә marketinq kampaniyasına başladı. Spam termini belә meydana çıxdı.II dünya müharibəsindən sonra Britaniyada talon sistemi hökm sürərkən azad bazarda satılan ət məhsullarından biri kimi “Spam” sayılırdı.

Kasperski Laboratoriyasından verilən məlumata görə cari ilin mart ayına kimi göndərilən məktubların  70,1%-i spam sayılır. Bundan başqa məktubla birgə göndərilən əlavə fayllarda ziyanvericilərin sayıda 4 % artmışdır.

Mənbə: www.securitylab.ru