Açar söz
sənədin və ya sorğunun mətnindən götürülmüş, informasiya axtarışı baxımından həmin mətndə mühüm məna yükü daşıyan söz və ya söz birləşməsi. Proqramlaşdırma dilinin translyator üçün müəyyən məna daşıyan sözü. Açar sözdən başqa məqsədlər üçün, məsələn dəyişənin adı kimi istifadə etmək olmaz.

Adapter
kompyuterin periferiya qurğuları ilə əlaqə qurğusu.

Adlar kartotekası
ayrı-ayrı şəxslərin həyat və fəaliyyəti ilə əlaqədar sənədlərin əks etdirən, həmin şəxslərin adlarının əlifba sırası ilə təşkil edilmiş biblioqrafik kartoteka.

Audioadapter (Sound Blaster, səs platası)
səs yazmağa, onu səsləndirməyə və mikrofondan, qulaqlıqlardan, dinamiklərdən, daxili sintezatordan və digər avadanlıqlardan istifadə etməklə bu cür məhsul yaratmağa imkan verən xüsusi elektron plata.