wifi

Sənədə görə, həmçinin operatorların abunəçiləri ilə- hüquqi və fiziki şəxslərlə iş sistemi dəyişib. Sonuncular ümumi qurğudan istifadə edəcək şəxslərin siyahısını təqdim etməlidir. Siyahıda şəxslərin soyadı, adı, atasının adı, pasport məlumatları və yaşayış yeri bildirilməlidir.

Operatorlar, həmçinin abunəçinin İnternetə qoşulmaq üçün istifadə etdiyi qurğunu da qeydə almalıdır.

Belə məlumatlar yarım il saxlanılmalı və hüquq-mühafizə orqanlarının tələbi ilə açıqlanmalıdır.

Mənbə: www.bbc.co.uk