Kris Tayler  Pidora sisteminin adına görə rus dilli insanlardan üzr istəyərək aşağıdakı sözləri söyləmişdir: “Bizə gəlib çatan məlumatlara görə Pidora rus dilində pis məna verən sözdür və bu icmamızın bəzi üzvlərini kədərləndirsədə başqaları məzələndirmişdir. Xahiç edirəm üzrümüzü qəbul edəsiniz. Məqsədimiz Pi  (Rasberry Pi)  və “Fedora” (Fedora layihəsi) sözlərini birləşdirməkdən ibarət idi. Biz aktiv olaraq uyğun gələn söz tapmaq üçün məsləhətləşmələr aparırıq. Yaxın vaxtlarda bu barədə əlavə məlumat verəcəyik.”