Aşağıda İT təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olan forumların linkləri verilmişdir.

//www.safetygate.ru

//citforum.ru/security/internet/

//wozz.ru/

//www.itsec.ru/forum.php

//virus-kill.ru/

//www.anti-malware.ru/pda/

//www.securitylab.ru/