Kaspersky Internet Security, faervol, onlayn-təhlükə, ziyanverici proqrammların təsiri, antifişinq, şəxsi məlumatların mühafizəsi, proaktiv müdafiə, onlayn ödənişləri mühafizə funksiyalarını yerinıə yetirir. 30 gün pul ödəmədən test variantı vardır. Həcmi 184.6 MB. Buradan yükləyə bilərsiniz.